Vaski Äänikirjat: Turun Seudun Kirjastojen Tarjonta

Vaski-kirjastot Turun seudulla tarjoavat monipuolisen valikoiman äänikirjoja. Kokoelmaan kuuluu yli 2 miljoonaa aineistoyksikköä, mukaan lukien musiikkiäänitteitä, DVD- ja Blu-ray -levyjä, nuotteja, lehtiä, e-kirjoja, e-lehtiä, tietokantoja ja musiikkia. Kirjastoilla on myös laaja käyttäjäkunta ja aktiiviset lainaajat, jotka tekevät vuosittain yli 5,6 miljoonaa lainaa.

Keskeiset oivallukset:

 • Vaski-kirjastot Turun seudulla tarjoavat monipuolisen valikoiman äänikirjoja eri kielillä ja eri genreissä.
 • Vaski-kirjastojen kokoelmiin kuuluu yli 2 miljoonaa äänikirjaa sekä muita aineistoyksiköitä.
 • Kirjastojen käyttäjäkunta on laaja ja lainaajat tekevät vuosittain yli 5,6 miljoonaa lainaa.
 • Vaski Äänikirjat tarjoavat helpon ja turvallisen tavan nauttia äänikirjoista.
 • Lainadatan analysointi auttaa kehittämään kirjastojen toimintaa ja palveluja vastaamaan käyttäjien tarpeita.

Vaski-kirjastojen aineistot ja käyttäjämäärät

Vaski-kirjastojen alueella, johon kuuluu Varsinais-Suomen kirjastot, asuu noin 345 000 asukasta. Kirjastoverkko kattaa 42 kirjastoa ja 5 kirjastoautoa, jotka tarjoavat monipuoliset palvelut alueen väestölle.

Kirjastoilla on yli 130 000 lainaajaa, jotka hyödyntävät kirjastojen laajoja kokoelmia vuosittain. Vaski-kirjastot vastaavat käyttäjien tarpeisiin tarjoamalla erilaisia aineistoja, kuten kirjoja, äänitteitä, elokuvia, nuotteja ja lehtiä.

Lisäksi kirjastoissa tehdään vuosittain noin 3,25 miljoonaa fyysistä kirjastokäyntiä, jolloin asiakkailla on mahdollisuus tutustua kirjaston tiloihin, osallistua tapahtumiin ja saada henkilökohtaista palvelua ammattitaitoiselta henkilökunnalta.

Kirjastojen määräLainaajien määräFyysiset kirjastokäynnit
42130 0003,25 miljoonaa

Vaski-projektin tavoitteet ja toteutus

Vaski-projekti käynnistyi vuonna 2013 tavoitteenaan parantaa Turun seudun Vaski-kirjastojen ja käyttäjien kohtaamista. Projektissa hyödynnettiin lainadatan analysointia ja aineistotietokantaa, ja sen avulla pyrittiin ymmärtämään kirjastojen vaikutusaluetta, käyttäjien ikärakennetta ja kiinnostuksen kohteita. Tavoitteena oli myös kehittää päätöksenteon tukena tarvittavia tiedon visualisointitapoja.

Projektin toteutuksessa käytettiin kattavaa lainadatan analysointia ja aineistotietokannan hyödyntämistä. Näiden avulla saatiin syvällistä tietoa kirjastojen toimintaympäristöstä, käyttäjistä ja heidän tarpeistaan. Analyysin pohjalta voitiin luoda tarkka ja kattava kuva kirjastojen vaikutusalueista, käyttäjien kysynnästä sekä suosituimmista äänikirjoista ja muusta aineistosta.

Tavoitteena oli myös kehittää kirjastojen päätöksenteon tukena tarvittavia tiedon visualisointitapoja, jotta datan analysointi ja tulkinta olisi entistä helpompaa ja tehokkaampaa. Tämä mahdollisti tiedon jakamisen ja päätöksenteon kehittämisen koko kirjastoverkossa. Projektissa oli tärkeää luoda helppokäyttöisiä työkaluja ja visuaalisia esityksiä, jotka auttavat kirjastoja ymmärtämään paremmin asiakkaidensa tarpeita ja mieltymyksiä.

TavoitteetToteutus
Parantaa kirjastojen ja käyttäjien kohtaamistaLainadatan analysointi ja aineistotietokannan hyödyntäminen
Ymmärtää kirjastojen vaikutusaluetta, käyttäjien ikärakennetta ja kiinnostuksen kohteitaSyvällinen tieto kirjastojen toimintaympäristöstä ja käyttäjistä
Kehittää päätöksenteon tukena tarvittavia tiedon visualisointitapojaLuoda helppokäyttöisiä työkaluja ja visuaalisia esityksiä

Vaski-kirjastojen vaikutusalueet ja käyttäjien mieltymykset

Lainadatan avulla olemme tutkineet tarkemmin Vaski-kirjastojen vaikutusalueita ja kuinka kirjastojen kokoelmat vastaavat lainaajien erilaisiin mieltymyksiin. Analysoinnin avulla saamme arvokasta tietoa eri ikäryhmien preferensseistä ja kiinnostuksen kohteista, mikä auttaa meitä kehittämään kokoelmaamme entistä paremmin palvelemaan käyttäjiämme.

Mieltymykset ikäryhmittäin

Tutkimusten mukaan eri ikäryhmillä on erilaiset mieltymykset kirjallisuuden, äänikirjojen ja muiden aineistojen suhteen. Analysoimme lainadataa, jotta voimme paremmin ymmärtää, mitä eri ikäiset lainaajat haluavat löytää kirjastoistamme. Tämä tieto auttaa meitä tarjoamaan kokoelman, joka vastaa monipuolisesti erilaisten käyttäjien tarpeita.

IkäryhmäPreferoitavat aihealueet
Lapset ja nuoretKirjasarjat, fantasia, seikkailu, tiede
AikuisetKirjallisuus, tietokirjat, elämänhallinta, kielet
IkääntyneetElämänkerrat, historialliset teokset, terveys ja hyvinvointi

Kiinnostus äänikirjoihin

Äänikirjat ovat saavuttaneet suuren suosion viime vuosina, ja siksi on tärkeää ymmärtää lainaajien mieltymykset tällä alueella. Analysoimme lainadatan perusteella äänikirjojen suosiota eri ikäryhmissä ja voimme näin tarjota kirjastoissamme juuri niitä äänikirjoja, joita käyttäjämme haluavat kuunnella.

”Äänikirjojen suosio on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Analysoimme tarkkaan lainadatan perusteella, mitkä äänikirjat kiinnostavat lainaajiamme eniten. Tämä auttaa meitä hankkimaan juuri niitä äänikirjoja, jotka vastaavat käyttäjien toiveita.”

Kuvassa alla näet käppyrän, joka esittää äänikirjojen lainausten kasvua viimeisten viiden vuoden ajalta. Voit selvästi nähdä, että äänikirjojen suosio on kasvussa ja siitä syystä olemme panostaneet entistä enemmän äänikirjojen hankintaan.

Vaski-kirjastojen äänikirjojen lainausmäärät

Taulukot, lainadata, ja käyttäjien mieltymykset ovat keskeisessä roolissa suunnitellessamme Vaski-kirjastojen kokoelmaa. Haluamme tarjota kirjastoissamme monipuolisen ja kattavan valikoiman aineistoja, jotka ovat juuri sellaisia, joita käyttäjämme haluavat lainata. Näin voimme tyydyttää lainaajiemme tarpeet ja luoda entistä paremman lukukokemuksen kaikille asiakkaillemme.

Vaski-kirjastojen aineistotarjonta ja kysyntä

Lainadatan analyysin perusteella voimme tarkastella Vaski-kirjastojen laajaa aineistotarjontaa ja sitä, mitä käyttäjät todella haluavat. Analyysi auttaa kirjastoja ymmärtämään, miten ne voivat kehittää kokoelmaansa vastaamaan käyttäjien tarpeita.

Olemme vertailleet musiikin, kirjallisuuden ja muiden aineistotyyppien tarjontaa niiden kysyntään. Tämän avulla olemme saaneet arvokasta tietoa siitä, mitä tietyn ikäryhmän käyttäjät etsivät kirjastosta. Analyysin perusteella voimme luoda kokoelmamme niin, että se vastaa parhaiten eri ikäryhmien tarpeita ja mieltymyksiä.

Suosituimmat aihepiirit eri ikäryhmissä

Seuraavassa on esimerkkejä suosituimmista aihepiireistä eri ikäryhmissä:

 • Lapset ja nuoret: Fantasia, seikkailu ja animaatio
 • Aikuiset: Dekkarit, romantiikka ja tietokirjallisuus
 • Ikääntyneet: Muistelmat, historialliset teokset ja terveysaiheet

Yllä olevien esimerkkien lisäksi on paljon muita suosittuja aihepiirejä eri ikäryhmissä. Tässä on joitakin muita suosittuja aihepiirejä:

 1. Historia ja kulttuuri
 2. Terveys ja hyvinvointi
 3. Tietokoneet ja teknologia
 4. Sisustus ja käsityöt
 5. Lemmikit ja luonto

Nämä tiedot auttavat meitä pitämään kokoelmamme monipuolisena ja houkuttelevana eri ikäryhmille. Tarjoamalla käyttäjillemme juuri heidän tarpeisiinsa sopivaa aineistoa luomme paremman ja miellyttävämmän kirjastokokemuksen.

Kirjastojen vaikutusalueet ja saavutettavuus

Kirjastojen vaikutusalueet perustuvat asiakkaiden asiointimallien analyysiin. Tämän perusteella voidaan tarkastella kirjastojen paikallista vahvuutta ja niiden kykyä houkutella asiakkaita alueeltaan. Lisäksi tarkastellaan kirjaston ja väestön välistä saavutettavuutta, joka perustuu julkisen liikenteen reittijärjestelmän ja tieverkon tietoihin.

Asiointimallien analysointi auttaa ymmärtämään, miten kirjastot voivat parhaiten palvella käyttäjiään ja vastata heidän tarpeisiinsa. Kirjastojen paikallinen vahvuus on tärkeää, jotta ne voivat tarjota hyvin kohdennettuja palveluja ja kiinnostavia aineistoja juuri alueensa asukkaille.

Saavutettavuus puolestaan vaikuttaa siihen, kuinka helppo on päästä kirjastoon. Julkisen liikenteen reittijärjestelmän ja tieverkon tiedot auttavat arvioimaan kirjaston ja väestön välistä etäisyyttä ja mahdollisia esteitä, kuten esteettömyyteen liittyviä tekijöitä.

Kirjastojen vaikutusalueet ja saavutettavuus ovat keskeisiä tekijöitä kirjastojen toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Tarkka analyysi auttaa optimoimaan resurssit ja tarjoamaan laadukasta palvelua kaikille kirjaston asiakkaille.

Hiilijalanjälki ja kirjastoverkon tehokkuus

Kirjastojen sisäisten siirtojen ja asiakkaiden lainamatkojen avulla voidaan mitata kirjastoverkon tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Analysoimalla näitä matkoja voidaan myös arvioida kirjastojen hiilijalanjälkeä ja sen heijastusta niiden toimintaan.

Hyvin organisoitu ja tehokas kirjastoverkko on ratkaisevan tärkeä tekijä Vaski Äänikirjojen tarjoamisessa Turun seudulla. Kirjastojen sisäiset siirrot takaavat sen, että äänikirjat ovat helposti saatavilla kaikille alueen asukkaille. Samanaikaisesti kirjastojen tehokas toiminta vähentää hiilijalanjälkeä, kun lainaajat voivat noutaa aineistonsa läheltä eikä heidän tarvitse matkustaa pitkiä matkoja hakemaan kirjoja muualta.

Vaski-kirjastot pyrkivät jatkuvasti parantamaan toimintansa tehokkuutta hyödyntämällä tietoanalytiikkaa ja käyttäjädataa. Tämä auttaa optimoimaan kirjastoverkon kaluston sijoittelun, jotta se palvelee mahdollisimman hyvin alueen asukkaita ja vähentää tarpeetonta matkustamista. Näin voidaan saavuttaa sekä ympäristöystävällisempi toiminta että parempi palvelutaso äänikirjojen lainaajille.

Johtopäätös

Vaski Äänikirjat tarjoaa turvallisen ja helpon tavan nauttia äänikirjoista. Vaski-kirjastot Turun seudulla tarjoavat monipuolisen valikoiman äänikirjoja eri kielillä ja eri genreissä. Lainadatan analysointi on auttanut kehittämään kirjastojen toimintaa ja palveluja vastaamaan käyttäjien tarpeita. Tästä tiedosta saadaan tarvittavat tiedot kirjastoverkon vaikutusalueesta ja lainaajien mieltymyksistä.

Vaski-kirjastojen kokoelmat ovat laajat ja monipuoliset, minkä ansiosta asiakkaille tarjotaan juuri heille sopivaa aineistoa. Lainadatan analysoinnin avulla kirjastot ymmärtävät paremmin eri ikäryhmien mieltymyksiä ja intressejä. Tämä auttaa kirjastoja kehittämään kokoelmaansa vastaamaan käyttäjien tarpeita ja luomaan paremman kirjastoasiointikokemuksen.

Vaski Äänikirjat ja lainadatan analysointi ovat osoittautuneet arvokkaiksi työkaluiksi Vaski-kirjastojen toiminnan kehittämisessä. Ne auttavat tarjoamaan asiakkaille uusia äänikirjoja ja parantamaan kirjastoverkon vaikutusalueen palveluja. Lainaajien mieltymysten ymmärtäminen mahdollistaa paremman kirjastoasiointikokemuksen ja tyydyttää käyttäjien tarpeita.

Tutustu äänikirjapalveluihin ja aloita ilmainen kokeilujakso!

Demo Image
Demo Image
Demo Image
Demo Image
Alk. 9,99€ /kk
(kokeilujakso 40 päivää)
Alk. 9,99€ /kk
(kokeilujakso 30 päivää)
Alk. 11,99€ /kk
(kokeilujakso 30 päivää)
Alk. 16,99€ /kk
(kokeilujakso 45 päivää)
 • Kielet: Suomi, Ruotsi, Englanti, Venäjä.
 • Valikoima: Uusimmat kirjat ja klassikot.
 • Kielet: Tarjolla Suomi, Englanti, Ruotsi, Saksa, ja Espanja.
 • Valikoima: Uusimmat bestsellerit ja ajattomat klassikot.
 • Kielet: Suomi, Ruotsi ja  Englanti.
 • Valikoima: Uutuudet ja klassikot.
 • Kielet: Suomi, Ruotsi ja Englanti, .
 • Valikoima: Eniten suomalaisia klassikoita ja äänikirjoja. Ei kaikkia uutuuksia.
Tilausvaihtoehdot:
 • Basic (20h/kk) 9,99€/kk.
 • Premium (100h/kk) 14,99€/kk.
 • Unlimited (rajaton kuuntelu) 16,99€/kk.
 • Perhetilaus: Alkaen 22,98€, sisältää rajattoman kuuntelun. 
Tilausvaihtoehdot:
 • Basic (20h kuuntelua) 9,99€/kk
 • Premium (100h kuuntelua) 14,99€/kk
 • Perhetilaus: Lisää profiileja +4,90-5,99€/kk per käyttäjä.
Tilausvaihtoehdot:
 • Pronssi-tili (30h kuuntelua) hintaan 11,99€/kk.
 • Kulta-tili (rajaton kuuntelu) hintaan 16,99€/kk.
 • Perhetilaus: Saatavilla 20,99-27,99€/kk, riippuen käyttäjien määrästä (enintään 4 käyttäjää).
Tilausvaihtoehdot:
 • Elisa Kirja Mini (20h/kk) 9,99€/kk.
 • Elisa Kirja Premium (110h/kk) 16,99€/kk.
 • Ei perhetilaus vaihtoehtoa.
 • Mahdollisuus ostaa yksittäisiä kirjoja.
Ominaisuudet:
 • Äänikirjasovellusarvio 4,8/5
 • Lisäominaisuudet: Nopeuden säätö, synkronointi, kirjanmerkit, muistiinpanot, torkku.
Ominaisuudet:
 • Äänikirjasovellusarvio 4,7/5
 • Muuta: Yksittäisten kirjojen osto, 2x kuuntelunopeus, laitteiden synkronointi, torkkuominaisuus.
Ominaisuudet:
 • Äänikirjasovellusarvio 4,3/5
 • Muuta: Helppokäyttöisyys, 2x kuuntelunopeus, laitteiden synkronointi, torkkuominaisuus, lukulista sekä mahdollisuus lisätä kirjanmerkkejä ja muistiinpanoja.
Ominaisuudet:
 • Äänikirjasovellusarvio 4,8/5
 • Lisäominaisuudet: Kirjat säilyvät tilauksen päättymisen jälkeen, 2x kuuntelunopeus, laitteiden sykronointi, torkkuominaisuus ja kirjainmerkit. 
Arvosana 4,8/5
Arvosana 4,6/5
Arvosana 4,5/5
Arvosana 4,0/5

FAQ

Mitä äänikirjoja Vaski-kirjastot tarjoavat?

Vaski-kirjastot Turun seudulla tarjoavat monipuolisen valikoiman äänikirjoja eri kielillä ja eri genreissä. Voit löytää niin kaunokirjallisuuden teoksia, jännityskirjoja kuin lastenkirjojakin äänikirjamuodossa.

Kuinka voin lainata äänikirjoja Vaski-kirjastoista?

Voit lainata äänikirjoja Vaski-kirjastoista käyttämällä Vaski-kirjastokorttiasi. Lainatessasi äänikirjan voit valita joko fyysisen äänikirjan CD-muodossa tai kuunnella äänikirjaa digitaalisessa muodossa suoraan puhelimellasi tai tablettialustalla. Lisätietoja lainaamisesta ja äänikirjojen saatavuudesta voit tarkistaa Vaski-kirjastojen verkkosivuilta.

Kuinka kauan voin pitää lainassa olevan äänikirjan?

Lainassa olevan äänikirjan laina-aika vaihtelee Vaski-kirjastoissa, mutta yleensä se on noin 3 viikkoa. Voit tarkistaa tarkemman laina-ajan kirjastojen verkkosivuilta tai kysyä kirjaston henkilökunnalta.

Voinko käyttää Vaski-kirjaston äänikirjoja mobiilisovelluksella?

Kyllä, voit käyttää Vaski-kirjaston äänikirjoja mobiilisovelluksen kautta. Vaski-kirjastot tarjoavat asiakkailleen Vaski-sovelluksen, jonka avulla voit etsiä, lainata ja lukea äänikirjoja suoraan älypuhelimellasi tai tabletillasi.

Miten voin tietää, mitä äänikirjoja Vaski-kirjastossa on saatavilla?

Voit tarkistaa Vaski-kirjastojen äänikirjojen saatavuuden käyttämällä Vaski-kirjastojen verkkosivuja tai Vaski-sovellusta. Näillä alustoilla voit hakea tiettyä äänikirjaa, selata eri genrejä tai tutustua uusiin äänikirjoihin suosittelun perusteella.

Arvioi tämä sivu

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top