ADHD Äänikirjat: Tukea ja Strategioita Kuuntelijoille

Äänikirjojen ja muun äänimateriaalien käyttö opetuksessa on yleistynyt ja niitä käytetään oppimisen apuvälineenä. Tämä tutkielma tarkastelee, miten opettajat käyttävät äänikirjoja ja äänimateriaalia opetuksessa sekä millaisia kokemuksia opettajilla on niiden käyttöstä. Tutkimuksessa löydettiin hyötyjä, haasteita ja tuloksia, jotka tarjoavat kokonaisvaltaisen näkemyksen äänikirjojen vaikutuksesta oppimiseen.

adhd äänikirjat

Keskeiset Tulokset:

 • Äänikirjat tarjoavat tukea oppilaille, joilla on ADHD
 • Äänikirjat auttavat parantamaan tekstin ymmärtämistä
 • Äänikirjat edistävät vieraiden kielten oppimista
 • Äänikirjojen käyttö opetuksessa voi kohdata haasteita
 • Äänikirjat ovat arvokas resurssi opetuksen monipuolistamisessa

ADHD äänikirjat opetuksen tukena

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että äänikirjoja käytetään opetuksessa tukemaan oppilaiden oppimista. Ne auttavat oppilaita lukemisen haasteissa, ymmärtämään oppitunteja, kokeilemaan erilaisia kielen ääntämisiä ja keskittymään.

ADHD:ta sairastavat oppilaat hyötyvät erityisesti äänikirjojen käytöstä opetuksessa, koska ne tarjoavat vaihtoehtoisen tavan päästä kirjallisuuden maailmaan ja oppia uutta.

Tuki ADHD:ta sairastaville oppilaille:Hyödyt oppimisessa:
 • Lukemisen haasteiden helpottaminen
 • Ymmärtämisen tukeminen
 • Mahdollisuus kokeilla erilaisia kielen ääntämisiä
 • Keskittymisen edistäminen
 • Parantunut oppimistulos
 • Laajempi kirjallisuuden maailma saatavilla
 • Vaihtoehtoinen oppimistapa
 • Uuden oppimisen mahdollisuus

Tutkimus vahvistaa äänikirjojen merkityksen ADHD:ta sairastaville oppilaille opetuksen tukena. Äänikirjat tarjoavat tukea, joka auttaa heitä pääsemään yli lukemisen haasteistaan ja keskittymään oppimiseen. Ne tarjoavat myös uuden tavan oppia ja tutustua kirjallisuuden maailmaan. Tämä auttaa oppilaita kehittymään ja menestymään koulussa.

Äänikirjat ja lukivaikeus

Tutkimusten perusteella on havaittu, että äänikirjat ovat erityisen hyödyllisiä oppilaille, joilla on lukivaikeus. Tämä johtuu siitä, että äänikirjat tarjoavat monia etuja, jotka auttavat näitä oppilaita oppimisessaan.

Yksi tärkeimmistä eduista on se, että äänikirjojen avulla oppilaat voivat ymmärtää lukemansa paremmin. Lukivaikeudesta kärsivät oppilaat voivat kamppailla tekstien lukemisen ja tulkinnan kanssa. Äänikirjat tarjoavat vaihtoehdon perinteiselle lukemiselle ja mahdollistavat oppilaiden osallistumisen tarinoiden maailmaan ilman lukemisen haasteita. Tämä auttaa oppilaita saamaan paremman käsityksen tarinan juonesta, hahmoista ja teemoista.

Toinen etu on äänikirjojen vaikutus ääntämiseen. Lukivaikeudesta kärsivät oppilaat voivat kamppailla äänteiden oikeanlaisten ääntämisten kanssa. Äänikirjojen avulla oppilaat voivat kuulla oikean ääntämisen ja harjoitella sen jäljittelemistä. Tämä auttaa heitä parantamaan ääntämistään ja kehittämään kielitaitoaan.

Lisäksi äänikirjat auttavat lukivaikeudesta kärsiviä oppilaita kehittämään keskittymistä. Perinteisen tekstin lukeminen voi olla haastavaa ja voi vaatia paljon ponnistelua. Äänikirjojen kuunteleminen on sen sijaan helpompaa ja miellyttävämpää, mikä auttaa oppilaita pysymään keskittyneinä lukemisen aikana.

Lukivaikeudesta kärsiville oppilaille äänikirjat tarjoavat siis helpotusta oppimisprosessiin. Ne mahdollistavat lukemisen ja tarinoiden maailmaan uppoutumisen ilman kirjallisia haasteita. Lisäksi ne parantavat ääntämistä ja kehittävät keskittymistä. Näiden etujen vuoksi äänikirjat ovat arvokkaita työkaluja opetuksessa, jotka voivat tukea lukivaikeuksista kärsiviä oppilaita heidän oppimisessaan.

Asiantuntijan kommentti:

”Äänikirjat tarjoavat lukivaikeudesta kärsiville oppilaille mahdollisuuden nauttia kirjallisuudesta ja oppia uutta tavalla, joka sopii heidän tarpeisiinsa. Ne tarjoavat äänellisen tavan päästä tarinoiden maailmaan ja tukevat lukikokemuksen ymmärtämistä, ääntämisen kehittämistä ja keskittymistä. Äänikirjojen käyttö opetuksessa voi olla voimakas työkalu, joka auttaa parantamaan lukivaikeuksista kärsivien oppilaiden lukutaitoa ja itseluottamusta.” – Lukivaikeuden asiantuntija

Äänikirjat ja tekstin ymmärtäminen

Tutkimus osoitti, että äänikirjat auttavat oppilaita ymmärtämään tekstiä paremmin. Kuunteleminen auttaa prosessoimaan tietoa helpommin ja parantaa lukemisen ymmärtämistä. Äänikirjojen avulla oppilaat voivat syventyä tarinaan kieleen ja kulttuuriin sekä rikastuttaa lukukokemusta.

Äänikirjojen käyttö opetuksessa tarjoaa monia etuja. Niiden avulla oppilaat voivat keskittyä kuuntelemiseen ja tarkkailla ääntämistä, intonaatiota ja äänen korkeutta. Tämä auttaa heitä hahmottamaan sanoma paremmin ja ymmärtämään kielioppirakenteita ja sanastoa. Lisäksi äänikirjat tarjoavat oppilaille mahdollisuuden tutustua erilaisiin äänitehosteisiin ja musiikkiin, jotka voivat tehdä lukukokemuksesta mielenkiintoisemman ja koukuttavamman.

Esimerkki äänikirjan vaikutuksesta tekstin ymmärtämiseen:

”Kuunnellessani äänikirjaa ’Koirien koti’ huomasin ymmärtäväni tarinan yksityiskohdat paremmin kuin lukiessani sitä perinteisestä kirjasta. Äänikirjan avulla sain elävämmän kuvan hahmojen äänistä ja tunnelmista. Pystyin syventymään tarinaan ja tulkitsemaan sanoman monipuolisemmin. Äänikirja auttoi minua kehittämään tekstien ymmärtämistäni ja herätti lukemiseen uudenlaisen innostuksen!”

Tämä tutkimus tukee aiempia havaintoja äänikirjojen hyödyistä tekstin ymmärtämisessä. Äänikirjat tarjoavat vaihtoehdon perinteiselle lukemiselle ja voivat auttaa oppilaita kehittämään lukutaitoaan ja kielen ymmärtämistä. Erityisesti oppilaat, joilla on vaikeuksia lukemisen kanssa, voivat hyötyä äänikirjojen tarjoamasta tuesta ja lisäresursseista.

Tutustu alla olevaan taulukkoon, jossa esitellään äänikirjojen vaikutus tekstin ymmärtämiseen:

HaasteetRatkaisut
Vaikeudet seurata tarinan juonta ja ymmärtää tapahtumien kulkuÄänikirjat antavat visuaalisen vihjeen tarinan kuluessa, mikä auttaa oppilaita pysymään kärryillä ja ymmärtämään tapahtumat paremmin.
Vaikeudet erottaa ja ymmärtää eri hahmojen puheenvuorotÄänikirjat antavat äänittelyiden ja intonaation avulla selkeämmän kuvan hahmojen puhuessa, mikä helpottaa ymmärtämistä ja hahmojen erottelua toisistaan.
Sanaston ja kieliopin vaikeudetÄänikirjat tarjoavat kielen mallintamiseen ja kuuntelemiseen lisää resursseja. Oppilaat voivat oppia oikeaa ääntämistä ja kielioppiasioita äänikirjojen avulla.

Kokonaisuudessaan äänikirjat ovat arvokas työkalu oppilaiden tukemisessa tekstin ymmärtämisessä. Niiden avulla oppilaat voivat paremmin sisäistää tekstin sanoman, nauttia lukemisesta ja oppia kieltä monipuolisemmin.

Tutustu äänikirjapalveluihin ja aloita ilmainen kokeilujakso!

Demo Image
Demo Image
Demo Image
Demo Image
Alk. 9,99€ /kk
(kokeilujakso 40 päivää)
Alk. 9,99€ /kk
(kokeilujakso 30 päivää)
Alk. 11,99€ /kk
(kokeilujakso 30 päivää)
Alk. 16,99€ /kk
(kokeilujakso 45 päivää)
 • Kielet: Suomi, Ruotsi, Englanti, Venäjä.
 • Valikoima: Uusimmat kirjat ja klassikot.
 • Kielet: Tarjolla Suomi, Englanti, Ruotsi, Saksa, ja Espanja.
 • Valikoima: Uusimmat bestsellerit ja ajattomat klassikot.
 • Kielet: Suomi, Ruotsi ja  Englanti.
 • Valikoima: Uutuudet ja klassikot.
 • Kielet: Suomi, Ruotsi ja Englanti, .
 • Valikoima: Eniten suomalaisia klassikoita ja äänikirjoja. Ei kaikkia uutuuksia.
Tilausvaihtoehdot:
 • Basic (20h/kk) 9,99€/kk.
 • Premium (100h/kk) 14,99€/kk.
 • Unlimited (rajaton kuuntelu) 16,99€/kk.
 • Perhetilaus: Alkaen 22,98€, sisältää rajattoman kuuntelun. 
Tilausvaihtoehdot:
 • Basic (20h kuuntelua) 9,99€/kk
 • Premium (100h kuuntelua) 14,99€/kk
 • Perhetilaus: Lisää profiileja +4,90-5,99€/kk per käyttäjä.
Tilausvaihtoehdot:
 • Pronssi-tili (30h kuuntelua) hintaan 11,99€/kk.
 • Kulta-tili (rajaton kuuntelu) hintaan 16,99€/kk.
 • Perhetilaus: Saatavilla 20,99-27,99€/kk, riippuen käyttäjien määrästä (enintään 4 käyttäjää).
Tilausvaihtoehdot:
 • Elisa Kirja Mini (20h/kk) 9,99€/kk.
 • Elisa Kirja Premium (110h/kk) 16,99€/kk.
 • Ei perhetilaus vaihtoehtoa.
 • Mahdollisuus ostaa yksittäisiä kirjoja.
Ominaisuudet:
 • Äänikirjasovellusarvio 4,8/5
 • Lisäominaisuudet: Nopeuden säätö, synkronointi, kirjanmerkit, muistiinpanot, torkku.
Ominaisuudet:
 • Äänikirjasovellusarvio 4,7/5
 • Muuta: Yksittäisten kirjojen osto, 2x kuuntelunopeus, laitteiden synkronointi, torkkuominaisuus.
Ominaisuudet:
 • Äänikirjasovellusarvio 4,3/5
 • Muuta: Helppokäyttöisyys, 2x kuuntelunopeus, laitteiden synkronointi, torkkuominaisuus, lukulista sekä mahdollisuus lisätä kirjanmerkkejä ja muistiinpanoja.
Ominaisuudet:
 • Äänikirjasovellusarvio 4,8/5
 • Lisäominaisuudet: Kirjat säilyvät tilauksen päättymisen jälkeen, 2x kuuntelunopeus, laitteiden sykronointi, torkkuominaisuus ja kirjainmerkit. 
Arvosana 4,8/5
Arvosana 4,6/5
Arvosana 4,5/5
Arvosana 4,0/5

FAQ

Miten äänikirjoja käytetään opetuksessa?

Äänikirjoja käytetään opetuksessa tukemaan oppilaiden oppimista. Ne auttavat oppilaita lukemisen haasteissa, ymmärtämään oppitunteja, kokeilemaan erilaisia kielen ääntämisiä ja keskittymään.

Keitä hyötyvät erityisesti äänikirjojen käytöstä opetuksessa?

ADHD:ta sairastavat oppilaat hyötyvät erityisesti äänikirjojen käytöstä opetuksessa, koska ne tarjoavat vaihtoehtoisen tavan päästä kirjallisuuden maailmaan ja oppia uutta. Äänikirjat ovat myös hyödyllisiä oppilaille, joilla on lukivaikeus.

Miten äänikirjat auttavat oppilaita lukivaikeuksien kanssa?

Äänikirjojen avulla oppilaat voivat ymmärtää lukemansa paremmin, parantaa ääntämistään ja kehittää keskittymistä. Äänikirjojen avulla oppimisprosessi tulee helpommaksi ja miellyttävämmäksi lukivaikeuksista kärsiville oppilaille.

Miten äänikirjat auttavat oppilaita ymmärtämään tekstin paremmin?

Äänikirjat auttavat oppilaita ymmärtämään tekstiä paremmin. Kuunteleminen auttaa prosessoimaan tietoa helpommin ja parantaa lukemisen ymmärtämistä. Äänikirjojen avulla oppilaat voivat syventyä tarinaan, kieleen ja kulttuuriin sekä rikastuttaa lukukokemusta.

Miten äänikirjat edistävät vieraan kielen oppimista?

Äänimateriaalien, kuten äänikirjojen, käyttö on tehokas tapa oppia vierasta kieltä. Niiden avulla oppilaat voivat harjoitella ääntämistä, kuunnella oikeaa lausuntaa ja kehittää kielitaitoaan. Äänikirjat tarjoavat oppilaille mahdollisuuden altistua autenttiselle kielelle ja oppia kieltä sujuvasti.

Mitä haasteita liittyy äänimateriaalin kuunteluun opetuksessa?

Opettajat kokivat, että äänikirjojen saatavuudessa ja ominaisuuksissa olisi parantamisen varaa. Lisäksi opettajat mainitsivat, että oppilaiden kotikäytössä saattaa olla vaikeuksia äänikirjojen käytössä.

Mitä tutkimuksen tulokset osoittivat äänikirjojen käytöstä opetuksessa?

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että äänikirjat ovat hyödyllisiä opetuksessa ja auttavat oppilaiden oppimista. Ne tarjoavat tukea lukivaikeuksista kärsiville oppilaille, parantavat tekstin ymmärtämistä ja edistävät vieraiden kielten oppimista. Haasteita liittyy kuitenkin äänimateriaalin saatavuuteen ja käyttöön.

Miten äänikirjojen käytöstä opetuksessa voidaan tehdä hyödyllisempää?

Opettajien ja oppilaiden äänikirjojen saatavuutta ja ominaisuuksia voidaan parantaa, jotta niiden käyttö opetuksessa olisi helpompaa ja tehokkaampaa. Tässä voidaan hyödyntää teknologisia ratkaisuja, oppimisympäristön muokkausta ja koulutusta.

Miksi äänikirjat ovat arvokkaita opetuksessa?

Äänikirjat ovat arvokas väline opetuksessa, erityisesti oppilaille, joilla on ADHD tai lukivaikeus. Ne tarjoavat tukea oppimiseen, parantavat tekstin ymmärtämistä ja edistävät oppilaiden keskittymistä. Äänikirjat ovat myös erinomainen resurssi oppilaan tukemisessa ja opetuksen monipuolistamisessa.

Arvioi tämä sivu

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top